Kurs i saksbehandling helse- og omsorgslova kapittel 9

Dato:
2. oktober 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Quality hotel Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Dagleg ansvarleg for tenester/ansvarlege for utarbeiding av vedtak om bruk av tvang og søknad om dispensasjon

Fylkesmannen arrangerer grunnkurs i saksbehandling ved bruk av tvang etter helse- og omsorgslova kapittel 9 for kommunane i Sogn. 

Publisert 07.07.2020

Kurset er relevant for dei som er ansvarlege for utarbeiding av vedtak og dispensasjonar og dei som utarbeider desse. Dette er eit grunnkurs der Fylkesmannen går konkret gjennom kva som må vere med i vedtaka.

Program kjem seinare.

Påmeldinga er bindande.

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møter og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør. Hotellet følgjer myndigheitenes anbefalingar for smittevern. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Fylkesmannen tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg. 

Dato:
2. oktober 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Quality hotel Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Dagleg ansvarleg for tenester/ansvarlege for utarbeiding av vedtak om bruk av tvang og søknad om dispensasjon