Webinar - tilskot til drift av beitelag

Dato:
3. november 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Kommunane

Vi inviterer til ein times webinar om RMP-ordninga tilskot til drift av beitelag tysdag 3. og torsdag 5. november kl 10-11. Det blir same program begge dagane.

Publisert 23.09.2020

Vi går generelt gjennom ordninga, bakgrunn, krav, fristar og utbetaling. I tillegg går vi kort gjennom ordninga investeringsmidlar til tiltak i beiteområde.

Det blir også opna for spørsmål.

Lenka til arrangementet blir sendt til dei påmeldte dagen før.

Vel møtt!

Dato:
3. november 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Kommunane