Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2020
23. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Digital konferanse
22. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Sakshandsaming eStil PT - tips og triks Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
22. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr.5 for kommunale skogansvarlege - heilskapleg planlegging og vurdering av skogsvegar Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
17. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Forvaltningsrettssamling for skule og barnehage Teams-møte
17. sep 38 Fylkesmannen i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digital samling - påmelde deltakarar får tilsendt lenke dagen før samlinga
16. sep 38 Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Sogndal Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
15. sep 38 Fylkesmannen i Vestland og det regionale støttepparatet for Leve heile livet Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Nordfjordeid Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
09. sep - 10. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Auditoriet Førde Sentralsjukehus
08. sep 37 Helse Førde Kurs i nødnett Helse Førde Auditoriet Førde sentralsjukehus
08. sep 37 Tredrivarane frå Fylkesmannen i Vestland, Silva Consult AS på vegne av Tredrivernettverket, og Kystskogbruket i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefokus AS Meir tre i landbruksbygg Zoom-arrangement
07. sep - 08. sep 37 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Førde
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Scandic Ørnen hotell, Bergen
03. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS Teams-møte
02. sep - 03. sep 36 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020 Hagellia Matstove Hagellia 6, Isdalstø
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Nettmøte i Teams
01. sep - 02. sep 36 Fylkesmannen i Vestland og læringsnettverket Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland Clarion Bergen Airport Hotel, Flesland
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Thon hotell, Skei i Jølster
01. sep 36 Fylkesmannen i Vestland Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Digitalt - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
august 2020
26. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar Nettmøte i Teams
25. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming Nettmøte - lenke vert sendt til deltakarane
18. aug 34 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
juli 2020
06. jul 28 Fylkesmannen i Vestland Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland Nettmøte i Teams
juni 2020
19. jun 25 Fylkesmannen i Vestland og Trefokus AS Webinar - Å halde hjula i gang - meir bruk av tre i kommunane Teams
17. jun 25 Fylkesmannen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt
16. jun 25 Fylkesmannen Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt
16. jun 25 Fylkesmannen i Vestland Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar Nettmøte - lenke vert sendt til deltakarane
10. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Thon Hotell Jølster, Skei
09. jun 24 Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane Scandic Bergen City
mai 2020
26. mai 22 Fylkesmannen AVLYST: Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang Hotell Zander K i Bergen
26. mai 22 Landbruksavdelinga Webinar for kommunale skogansvarlege Et Zoom-webinar
12. mai - 13. mai 20 Fylkesmannen i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland AVLYST: Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen Flesland, Clarion Hotell Bergen Airport
07. mai 19 Fylkesmannen i Vestland Informasjonsmøte om erfaringar med utbrot av covid-19 på sjukeheim Digitalt
05. mai 19 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde Statens hus, Førde
april 2020
30. apr 18 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Grand Hotell Stord
29. apr 18 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Scandic Ørnen, Bergen sentrum
28. apr - 29. apr 18 Fylkesmannen AVLYST: Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorar Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
28. apr 18 Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen AVLYST: Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering Thon Hotell Jølster, Skei
24. apr 17 Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen AVLYST: Nettverkssamling om ansvarlege alkoholhandtering Hotell Terminus, Bergen
23. apr 17 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen Statens hus, Bergen
22. apr 17 Fylkesmannen i Vestland AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen Statens hus, Bergen
21. apr - 22. apr 17 Fylkesmannen i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland AVLYST: Prosjektutviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Førde Førde, Scandic Sunnfjord Hotell
16. apr 16 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Quality hotel Sogndal
16. apr - 17. apr 16 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid våren 2020 Digitalt
15. apr 16 Fylkesmannen AVLYST: Første grupperettleiing våren 2020 Leikanger fjordhotell
15. apr 16 Fylkesmannen, KS, USHT, fylkeseldrerådet i Vestland og Vestland fylkeskommune AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Nordfjord hotell, Nordfjordeid
mars 2020
31. mar 14 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Koordineringsmøte om marin forsøpling Digitalt
19. mar 12 Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen AVLYST: Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Bikuben kurs- og konferansesenter
11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
11. mar - 12. mar 11 Helse Førde og Fylkesmannen Akuttmedisinkurs for LIS1 legar Førde sentralsjukehus
Dato Arrangement
september 2020
23. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse
22. sep Sakshandsaming eStil PT - tips og triks
22. sep Nettdialog SKOG nr.5 for kommunale skogansvarlege - heilskapleg planlegging og vurdering av skogsvegar
17. sep Forvaltningsrettssamling for skule og barnehage
17. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
16. sep Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Sogndal
15. sep Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Nordfjordeid
09. sep - 10. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
08. sep Kurs i nødnett Helse Førde
08. sep Meir tre i landbruksbygg
07. sep - 08. sep Kurs i akuttmedisin
03. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
03. sep Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS
02. sep - 03. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020
02. sep Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
02. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
01. sep - 02. sep Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverket i Vestland
01. sep Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
01. sep Webinar om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering
august 2020
26. aug Landbruk og klima - komplekse utfordringar krev heilskaplege løysingar
25. aug Nettdialog SKOG nr. 3 – Skogfond – ei praktisk tilnærming
18. aug Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
juli 2020
06. jul Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland
juni 2020
19. jun Webinar - Å halde hjula i gang - meir bruk av tre i kommunane
17. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
16. jun Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
16. jun Nettdialog SKOG nr. 2 - kommunen sine skogrelaterte oppgåver, tilskotsforvaltning og -utbetaling knytt til skogsvegar
10. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
09. jun AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane
mai 2020
26. mai AVLYST: Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang
26. mai Webinar for kommunale skogansvarlege
12. mai - 13. mai AVLYST: Prosjektuviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Bergen
07. mai Informasjonsmøte om erfaringar med utbrot av covid-19 på sjukeheim
05. mai AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Førde
april 2020
30. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
29. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
28. apr - 29. apr AVLYST: Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorar
28. apr AVLYST: Nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering
24. apr AVLYST: Nettverkssamling om ansvarlege alkoholhandtering
23. apr AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen
22. apr AVLYST: Regelverkssamling om forvaltningsrett i saker etter barnehagelova kap. 5 A - Bergen
21. apr - 22. apr AVLYST: Prosjektutviklingsseminar og barnevernleiarsamling i Førde
16. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
16. apr - 17. apr Kurs i offentleg helsearbeid våren 2020
15. apr AVLYST: Første grupperettleiing våren 2020
15. apr AVLYST: Korleis skal vi saman planlegge for framtida?
mars 2020
31. mar Koordineringsmøte om marin forsøpling
19. mar AVLYST: Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
11. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
11. mar - 12. mar Akuttmedisinkurs for LIS1 legar