Nettdialog SKOG nr.5 for kommunale skogansvarlege - heilskapleg planlegging og vurdering av skogsvegar

Dato:
22. september 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
I all hovudsak skogansvarlege og interesserte tilsette i kommunane i Vestlandsfylka

Vi ønsker å gå i djupna på planlegging og dei økonomiske vurderingane som må gjerast når det skal byggjast og godkjennast skogsvegar etter landbruksvegforskrifta.

Publisert 01.09.2020

Program for denne timen:

Fylkesmannen 

Velkommen, køyrereglar for dette møtet  

Dirk Kohlmann  

9.00 – 9.05  

Skogkurs

Heilskapleg planlegging 

Dekningsområde - korleis definerer og reknar ein på desse? 

  

Steinar Lyshaug 

9.05 – 9.25  

Lønsemdsvurdering kva inngår i vurderinga?  

Steinar Lyshaug 

9.25 - 9.35  

Bilveg vs. traktorveg (pågåande vegøkonomi frå Skogkurs) 

Steinar Lyshaug 

9.35 - 9.55  

Innspelsrundetilbakemeldingar, spørsmål, avrunding  

 

 

Påmelding Nettdialog SKOG nr.5 - 22.sept.2020

Dato:
22. september 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
I all hovudsak skogansvarlege og interesserte tilsette i kommunane i Vestlandsfylka