Sakshandsaming eStil PT - tips og triks

Dato:
22. september 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane

Vi inviterar sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane i Vestland til webinar/ nettmøte med tema sakshandsaming i eStil PT.

Publisert 11.09.2020

Påmelding - sakshandsaming eStil PT

Dato:
22. september 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teams-møte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane