Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde

Dato:
9. september 2020 - 10. september 2020
Stad:
Auditoriet Førde Sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
LIS1
Publisert 19.06.2020

Alle må gjennomføre eit obligatorisk nettbasert forkurs utarbeida av Nasjonalt kompetansesenter for legvaktmedisin. Hugs å ta med kursbeviset ved oppmøte.

Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening. Fylkesmannen dekkjer kursavgift og overnatting etter behov. LIS1 skal sende reiseregning til Helse Førde

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til arrangement. Deltakarane må fylle ut screeningskjema og ta det med ved oppmøte. Dersom ein svarer ja på ein eller fleire av spørsmåla i screeninga, må ein ta kontakt med kursarrangør.

Dato:
9. september 2020 - 10. september 2020
Stad:
Auditoriet Førde Sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
LIS1