AVLYST: Fagdag om habiliterings- og rehabiliteringstilbod i kommunane

Dato:
10. juni 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Thon Hotell Jølster, Skei
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i kommunale habiliterings- og rehabiliteringstenester, og spesialisthelseteneste

Vi inviterer til fagdag der vi vil formidle erfaringar frå tre år med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, og vegen vidare for tenestene. Hald av datoen. 

Publisert 12.02.2020

Det blir arrangert to fagdagar - ein i Bergen 9. juni og ein på Skei 10. juni

Innhaldet i programmet vil vere det same på begge stader, og ein kan velje kor ein vil reise for å få med seg dagen. Helsedirektoratet vil delta på fagdagen.

Program og påmeldingskjema kjem i midten av mars. 

Det blir ikkje deltakaravgift, men bindande påmelding. Det vil seie at dei som er påmelde og ikkje møter vil bli fakturert for dagpakke.

Dato:
10. juni 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Thon Hotell Jølster, Skei
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i kommunale habiliterings- og rehabiliteringstenester, og spesialisthelseteneste