AVLYST: Samling om somatisk helsehjelp gitt med tvang

Dato:
26. mai 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Hotell Zander K i Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar i heimetenestene (heimesjukepleien)

Fylkesmannen skal ha tilsyn med pasient- og brukarrettslova kapittel 4A i heimetenestene og utvalde kommunar skal gjere ei eigenvurdering.

Publisert 24.01.2020

Vi inviterer leiarar i heimetenestene i alle kommunane i Vestland til ei samling. Krav til kommunen, styring og kvalitetsforbetring, aktuelt regelverk og presentasjon av tilsyn og eigenvurdering vert tema.

Program og påmeldingsskjema kjem seinare.

Dato:
26. mai 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Hotell Zander K i Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar i heimetenestene (heimesjukepleien)