Innføring i statistikkbanken for landbruket i Vestland

Dato:
18. august 2020 12:00 - 13:00
Stad:
Nettmøte i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Landbrukskontora i kommunane

Fylkesmannen i Vestland har lansert statistikkbanken for landbruket i Vestland. Vi inviterer til innføringskurs for å verte kjend med statistikkbanken!

Publisert 07.07.2020

Statistikkbanken samlar tilgjengeleg statistikk om jord- og skogbruk i kommunane i Vestland. Målet er å gjere tilgjengeleg fakta om landbruket i Vestland for å auke kunnskapen om landbruket og utviklinga i dei ulike produksjonane. 

Kommunane kan ha god nytte av desset tala for å følgje landbruket i eigen kommune og i fylket og nytte tala inn i arbeidet med utvikling av jord- og skogbruket i eigen kommune. 

Vi arrangerer ein times digitalt kurs på to ulike tidspunkt; 18. august og onsdag 2. september. Finn det som passar deg og meld deg på nedanfor i skjemaet eller på lenka for kurset 2. september.

Du får tilsendt lenke til møtet dagen før kurset finn stad. 

Dato:
18. august 2020 12:00 - 13:00
Stad:
Nettmøte i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Landbrukskontora i kommunane