Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane

Dato:
1. september 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Thon hotell, Skei i Jølster
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar i helse- og omsorgstenesta

Fylkesmannen inviterer til kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenestene.

Publisert 29.06.2020

Det blir halde to like kurs, og kommunane kan melde seg på der det høver.

Thon hotell, Skei i Jølster, tysdag 1. september 2020 - påmelding under.

Scandic Ørnen hotell, Bergen, torsdag 3. september 2020 - lenke til påmeldingsskjema.

Det vert ikkje kursavgift. Fylkesmannen betaler for dagpakke som inkluderer lunsj. Vi betaler dagpakke for inntil tre deltakarar frå kvar kommune og vurderingseining (Bergen). Dersom de ønskjer å melde på fleire deltakarar, må de betale for desse sjølve, dersom vi har ledig plass.

Frist for påmelding er 17. august.

Dato:
1. september 2020 09:30 - 15:00
Stad:
Thon hotell, Skei i Jølster
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar i helse- og omsorgstenesta