AVLYST: Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon

Dato:
19. mars 2020 08:30 - 15:45
Stad:
Bikuben kurs- og konferansesenter
Arrangør:
Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen
Målgruppe:
Tilsette i kommunal- og spesialisthelsetenesta

Helsetenesta skal yte likeverdige helsetenester til alle befolkningsgrupper, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. 

Publisert 20.01.2020

Dette krev kunnskap om korleis ein møter og kommuniserer med menneske frå ulike kulturar. Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon blir derfor arrangert 19. mars. Inviterte er helsepersonell i kommunar, helseføretak, og andre i fylket som har interesse for temaet.

Meir informasjon, program og påmelding finn du på nettsida til Helse Bergen.

Fagdagen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestland, Haukeland universitetssjukehus - Seksjon for prestetjeneste og etikk, Etat for sykehjem i Bergen kommune, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.

Påmeldingsfrist er 5. mars, klokka 12.00. 

Dato:
19. mars 2020 08:30 - 15:45
Stad:
Bikuben kurs- og konferansesenter
Arrangør:
Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen
Målgruppe:
Tilsette i kommunal- og spesialisthelsetenesta