AVLYST: Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorar

Dato:
28. april 2020 11:00 - 29. april 2020 13:30
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Turnusfysioterapeutar og kiropraktorar som har turnusteneste i kommunane våren 2020

28. og 29. april blir det kurs for turnusfysioterapeutar og kiropraktorar i kommunale helse- og omsorgstenester. 

Publisert 10.02.2020

Kurset er rekna som obligatorisk. Det er ønskjeleg om alle som har turnus i kommunale helse- og omsorgstenester våren 2020 deltek. Førebels program finn du under «Dokument». 

Den 28. april startar kurset med lunsj i Statens hus klokka 11.00.

Fylkesmannen dekkjer opphaldet og refunderer reiseutgifter etter Statens regulativ.

Overnatting blir på Zander K Hotel.

Alle må bruke det elektroniske påmeldingsskjemaet under. Påmeldinga er bindande.

Påmeldingsfrist er 14. april 2020.

Reiserekning

Når du skal sende reiserekning til Fylkesmannen, må du bruke eit eige skjema for å registrere deg som ekstern mottakar. 

Skjemaet finn du ved å trykke på denne lenkja. 

Når du er registrert som brukar, kan du leggje inn kravet hos Direktorat for forvaltning og økonomistyring. 

Kravet kan du legge inn her. 

Utbetalinga skjer via appen «Betalmeg».

Dato:
28. april 2020 11:00 - 29. april 2020 13:30
Stad:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Turnusfysioterapeutar og kiropraktorar som har turnusteneste i kommunane våren 2020