Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Sogndal

Dato:
16. september 2020 09:30 - 16:00
Stad:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar

Fagdagen vil handle om aldersvenleg samfunnsplanlegging, korleis løysingane i Leve heile livet-reforma kan utformast i planverk og korleis jobbe på tvers i kommunen. Samlinga blir gjennomført digitalt. 

Publisert 02.07.2020

Påmelde deltakarar får informasjon om digital samling tilsendt.

Vi inviterer til fire regionale fagdagar -  på Nordfjordeid, i Sogndal, i Bergen og på Stord. Alle kommunar har fått invitasjon tilsendt, og påmelding skjer via e-post.

Vi ber følgjande kommunane melde seg på fagdagen i Sogndal:
Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Solund, Gulen

Les meir og sjå program her. 

Dato:
16. september 2020 09:30 - 16:00
Stad:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar