Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS

Dato:
3. september 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Teams-møte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
I all hovudsak skogansvarlege og interesserte tilsette i kommunane i Vestlandsfylka

Vestland fylke har fått tildelt 1,47 millionar kronar i ei ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der føremålet er å oppretthalde hogstaktiviteten. Tilskotet vert regulert av ei mellombels forskrift, fastsett av Landbruks- og matdepartementet 9.6.2020. Vi vil på dette nettmøtet gå gjennom søknads- og sakshandsamingsprosedyre.

Publisert 21.08.2020

Kommunen førebur søknadar og fylkesmannen gjer vedtak. 

Samstundes er det laga ny søknadsprosedyre for alle driftsrelaterte tilskot i ØKS - sokalla grunnsøknad. Grunnsøknad gjeld både for taubane og hestedrifter og det ekstraordinære tilskotet.  

Det er også opna for at skogeigar eller tømmerkjøpar legg inn søknaden  gjennom skogfond på nett, noko som er ein stor fordel. 

Vi vil på dette nettmøtet gå gjennom søknads- og sakshandsamingsprosedyre. 

Påmelding som vanleg via våre nettsider. Lenke til påmelding kjem på mandag, 24.08.

Program: 

Fylkesmannen 

Velkommen, køyrereglar for dette møtet  

 

Dirk Kohlmann  

 

9.00 – 9.05  

Retningsliner for det ekstraordinære driftstilskotet i Vestland Fylke

 Torkel Hofseth

 

9.05 – 9.15 

spørsmål

 

9.15 - 9.20 

Gjennomgang av innlegging av søknad og utbetaling i ØKS testsystem

  

  Torkel Hofseth

9.20 - 9.50 

Innspelsrundetilbakemeldingar, spørsmål, avrunding  

 Torkel & Dirk

9.50 - 10.00 

Dato:
3. september 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Teams-møte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
I all hovudsak skogansvarlege og interesserte tilsette i kommunane i Vestlandsfylka

Påmelding Nettdialog SKOG 3.sept.2020