Kurs i akuttmedisin for LIS1-legar Nordhordaland legevakt hausten 2020

Dato:
2. september 2020 10:00 - 3. september 2020 16:00
Stad:
Hagellia Matstove Hagellia 6, Isdalstø
Arrangør:
Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL
Målgruppe:
LIS1-legar i kommunehelsetenesta under Helse Bergen og Helse Fonna

Kurset er ei blanding av teori og praksis.

Publisert 06.05.2020

Alle må gjennomføre eit obligatorisk nettbasert forkurs utarbeida av Nasjonalt kompetansesenter for legvaktmedisin. Hugs å ta med kursbeviset ved oppmøte.

Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening. Fylkesmannen dekkjer kursavgift og overnatting etter behov. Reiserekninga skal sendast til NHLV (Nordhordaland legevakt)

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til arrangement. Deltakarane må fylle ut screeningskjema og ta det med ved oppmøte. Dersom ein svarer ja på ein eller fleire av spørsmåla i screeninga, må ein ta kontakt med kursarrangør.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med driftsleiar NHLV Erna Fosse på e-post

Dato:
2. september 2020 10:00 - 3. september 2020 16:00
Stad:
Hagellia Matstove Hagellia 6, Isdalstø
Arrangør:
Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL
Målgruppe:
LIS1-legar i kommunehelsetenesta under Helse Bergen og Helse Fonna