AVLYST: Nettverkssamling om ansvarlege alkoholhandtering

Dato:
24. april 2020 10:00 - 15:00
Stad:
Hotell Terminus, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen
Målgruppe:
Tilsett i kommunane som kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillingar

Gratis nettverkssamling i Bergen.

Publisert 10.02.2020

Frist for innsending av juridiske problemstillingar er 20. mars til:

spesialrådgjevar KoRus Vest Bergen Else Kristine Utne Berg

Telefon 55 90 86 00/41 64 93 06

eller

rådgjevar KoRus Vest Bergen Nina M. Stangeland

telefon 55 90 86 00/90 68 34 17

Påmeldingslenkje til kurs og konferansar KoRus Vest Bergen

Program kjem seinare.

Dato:
24. april 2020 10:00 - 15:00
Stad:
Hotell Terminus, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen og KoRus Vest Bergen
Målgruppe:
Tilsett i kommunane som kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillingar