Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2020

Dato:
22. oktober 2020 - 23. oktober 2020
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
LIS1

Kurset skal ruste legar i spesialisering (LIS1) til den praktiske yrkeskvardagen i kommunen, og tek for seg tema som trygdemedisin, helserett, tvungen psykisk helsevern med meir.

Publisert 30.06.2020

Program kjem seinare

Fylkesmannen dekkjer kursavgift og overnatting etter behov. Les rettleiaren for utfylling av reiserekning

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møter og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør. Hotellet følgjer myndigheitenes anbefalingar for smittevern. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Fylkesmannen tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg.