Første grupperettleiing hausten 2020

Dato:
21. oktober 2020 09:00 - 16:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
LIS1

Samlinga startar tidleg onsdag, så alle med lang reiseveg bør kome kvelden før. 

Publisert 30.06.2020

Fylkesmannen dekkjer overnatting ved behov. Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning.

Det vert servert mat kvelden før kursstart. Felles middag onsdag. 

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møter og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør. Hotellet følgjer myndigheitenes anbefalingar for smittevern. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Fylkesmannen tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg. 

Dato:
21. oktober 2020 09:00 - 16:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
LIS1