Webinar - autorisasjonsordninga for plantevern- og gnagarmiddel

Dato:
7. desember 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland

Fylkesmannen i Vestland og kommunane har ansvar for eksamensordninga og at det blir gjennomført kurs i autorisasjonsordninga. I Vestland fylke er det NLR Vest og VGS-skulane for naturbruk/landbruk som gjennomfører kurs.

Publisert 30.11.2020

Webinaret vil gje tilsette i landbruksforvaltninga i kommunane informasjon om korleis ordninga blir forvalta av Fylkesmannen og kva oppgåver kommunen skal gjennomføre:

  • Kort informasjon om Forskrifta om plantevernmidler
  • Bestilling av eksamen og rutinar
  • Eksamensvakt
  • Fakturering
  • Autorisasjonsregister plantevern + kven som har rett til autorisasjon
  • Autorisasjonsregister gnagarar + kven som har rett til autorisasjon
  • Midlertidig bevis og godkjenningsbevis frå Mattilsynet
  • Mattilsynet si nettside og nettbasert prøve for fornying av autorisasjonsbevis

Dette webinaret erstattar det som var sett opp i oktober og som vart avlyste.

Lenka til arrangementet blir sendt til dei påmeldte.

Påmeldingsfrist er fredag 4. desember kl 14.00.

 

Dato:
7. desember 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland