Digital plankonferanse i Vestland

Dato:
27. oktober 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Digital samling/webinar
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret
Målgruppe:
Tilsette og politikarar i kommunane, fylkespolitikarar. Tilsette i statlege etatar, næringsliv, utdannings- og forskingsinstitusjonar. Folkehelsekoordinatorar, klimakoordinatorar m.fl.

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret arrangerer ein digital plan-, klima- og folkehelsekonferanse 27. oktober.

Publisert 02.10.2020

Påmelding skjer på nettsidene til Vestland fylkeskommune, innan 20. oktober.

Konferansen tek opp spørsmål som:

  • Korleis løyser vi i fellesskap klima- og naturmangfaldkrisene vi ser i verda i dag?
  • Korleis påverkar dagens vegval morgondagens samfunn?
  • Kva meiner dei unge om framtidas Vestland?
  • Korleis møter vi dei store globale samfunnsutfordringane som klimaendringar, ei veksande befolkning som skal dele dei same ressursane og økonomisk ustabilitet?

Fylkesvaraordførar Natalia Golis leiar konferansen. 

Dato:
27. oktober 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Digital samling/webinar
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret
Målgruppe:
Tilsette og politikarar i kommunane, fylkespolitikarar. Tilsette i statlege etatar, næringsliv, utdannings- og forskingsinstitusjonar. Folkehelsekoordinatorar, klimakoordinatorar m.fl.