Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging - Bergen

Dato:
29. september 2020 09:15 - 15:30
Stad:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar

Fagdagen vil handle om aldersvenleg samfunnsplanlegging, korleis løysingane i Leve heile livet-reforma kan utformast i planverk og korleis jobbe på tvers i kommunen. Samlinga blir gjennomført digitalt. 

Publisert 02.07.2020

Vi inviterer til fire regionale fagdagar -  på Nordfjordeid, i Sogndal, i Bergen og på Stord. Alle kommunar har fått invitasjon tilsendt, og påmelding skjer via e-post. Les meir i lenka under.

Vi ber følgjande kommunane melde seg på fagdagen i Bergen:
Fedje, Austrheim, Alver, Askøy, Masfjorden, Øygarden, Osterøy, Bergen, Samnanger, Voss, Kvam, Ulvik, Eidfjord, Modalen, Vaksdal

Les meir og sjå program her. 

Dato:
29. september 2020 09:15 - 15:30
Stad:
Digital samling - oppkoplingslenke blir sendt til påmelde deltakarar dagen før
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet
Målgruppe:
Kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd og politikarar