FLYTTA: Leve heile livet-konferanse i Bergen

Dato:
2. desember 2020 09:00 - 15:50
Stad:
Digital samling 1. desember
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma
Målgruppe:
Brukarorganisasjonar, pårøranderepresentantar, representantar for eldreråd, frivillige organisasjonar, representantar for næringslivet, politikarar, rådmenn, ansvarlege for planarbeid i kommunar og fylkeskommune, leiarar og tilsette i helse og omsorgstenestene. Representantar for helseføretak, universitet og høgskular, vidaregåande skular og andre interesserte er også velkomne til å delta.

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma inviterer til konferanse. På grunn av smittesituasjonen blir det ikkje fysisk samling, men digital konferanse 1. desember.

Publisert 18.09.2020

På grunn av smittesituasjonen blir dei to fysiske konferansane vi planla  1. og 2. desember no gjort om til ein digital konferanse 1. desember.

Alle som er påmelde konferansane i Førde 1. desember og Bergen 2. desember er automatisk påmeldt den digitale konferansen, og får meir informasjon på e-post.

Gå til denne sida for meir informasjon om den digitale konferansen 1. desember.

 

Dato:
2. desember 2020 09:00 - 15:50
Stad:
Digital samling 1. desember
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma
Målgruppe:
Brukarorganisasjonar, pårøranderepresentantar, representantar for eldreråd, frivillige organisasjonar, representantar for næringslivet, politikarar, rådmenn, ansvarlege for planarbeid i kommunar og fylkeskommune, leiarar og tilsette i helse og omsorgstenestene. Representantar for helseføretak, universitet og høgskular, vidaregåande skular og andre interesserte er også velkomne til å delta.