Om vilkår i konsesjonssaker og driveplikt etter jordlova

Dato:
13. oktober 2020 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt møte i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Landbrukskontora i kommunane

Fylkesmannen i Vestland inviterer kommunane til webinar om to landbruksjuridiske emne tysdag 13. oktober.

Publisert 21.09.2020

Seniorrådgjevar Maja Sandvik Schartum frå Landbruksdirektoratet vil innleie om:

  • Bruk av vilkår i konsesjonssaker
  • Drivepliktsreglane i jordlova

Det er sett av tid til spørsmål og kommentarar. 

Webinaret vil bli halde i Teams og dei påmelde deltakarane vil få tilsendt lenke til møtet dagen før. 

Påmeldingsfrist: fredag 9. oktober. 

Dato:
13. oktober 2020 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt møte i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Landbrukskontora i kommunane