Sakshandsaming eStil PT – vanleg produksjon og avkorting

Dato:
19. november 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teamsmøte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane

Vi inviterar sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane i Vestland til nettmøte med tema vanleg produksjon og avkorting.

Publisert 10.11.2020

De finn plansjane frå møte i høgre marg.

Dato:
19. november 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teamsmøte, lenke vert sendt til dei påmeldte
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar for produksjonstilskot i kommunane