Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

Dato:
15. desember 2020 09:00 - 13:00
Stad:
Microsoft Teams-møte - lenke blir sendt påmelde deltakarar dagen før samlinga
Arrangør:
RVTS og Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
alle som jobbar med barn og unge i kommunane

Fylkesmannen i Vestland og RVTS inviterer til webinar med tema korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep. Det er dessverre ikkje fleire ledige plassar på dette arrangementet. 

Publisert 07.10.2020

Vald og overgrep mot barn og unge er eit stort samfunnsproblem. Om lag 1 av 20 barn veks opp under forhold prega av vald. Å vekse opp med vald, overgrep og omsorgssvikt aukar risikoen for alvorlege fysiske og psykiske helseplagar seinare i livet.

Her kan du melde deg på webinaret.

Tema for webinaret er samtale med barn og unge om vald og overgrep. Der vil verktøya «Snakke sammen» og «Jeg vet» bli gjennomgått og det blir lagt opp til øving undervegs i webinaret

Programmet for webinaret finn du under «Dokument». 

Førebuing til webinaret

Dato:
15. desember 2020 09:00 - 13:00
Stad:
Microsoft Teams-møte - lenke blir sendt påmelde deltakarar dagen før samlinga
Arrangør:
RVTS og Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
alle som jobbar med barn og unge i kommunane