Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2020
10. mar 11 Helse Førde Kveldskurs i nødnett Auditoriet ved Førde sentralsjuekhus
10. mar - 11. mar 11 Fylkesmannen i Vestland og verneområdeforvaltninga Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre Kviknes hotell, Balestrand
09. mar - 10. mar 11 Helse Bergen og Helse Fonna og NHVL Akuttmedisinkurs for LIS1-legar Nordhordaland legevakt Nordhordaland legevakt, Kvassnesvegen 48 A, Isdalstø
09. mar - 10. mar 11 Helse Førde og Fylkesmannen Kurs i akuttmedisin for helsepersonell Førde sentralsjukehus
februar 2020
13. feb 7 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
05. feb - 06. feb 6 Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020 Quality hotell, Florø
03. feb 6 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Medietreningskurs med særleg merksemd på krisekommunikasjon Bergen
januar 2020
29. jan - 30. jan 5 Fylkesmannen Andre grupperettleiing 2020 Florø
Dato Arrangement
mars 2020
10. mar Kveldskurs i nødnett
10. mar - 11. mar Oppstartssamling for nasjonalpark- og verneområdestyre
09. mar - 10. mar Akuttmedisinkurs for LIS1-legar Nordhordaland legevakt
09. mar - 10. mar Kurs i akuttmedisin for helsepersonell
februar 2020
13. feb Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
05. feb - 06. feb Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020
03. feb Medietreningskurs med særleg merksemd på krisekommunikasjon
januar 2020
29. jan - 30. jan Andre grupperettleiing 2020