Forvaltning av RMP – nytt for søknadsomgangen 2020

Dato:
28. september 2020 09:30 - 11:30
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar av RMP i kommunane i Vestland

Kurset er eit webinar om RMP (Regionale miljøtilskot i jordbruket) for landbruksforvaltninga i kommunane i Vestland. Webinaret vert hovudsakleg ein gjennomgang av nytt innan RMP for 2020, samt at kommunane får mogelegheit til å stilla spørsmål/ta opp problemstillingar kring RMP.

Publisert 03.09.2020

Førebuing

Deltakarane bør vera kjende med fylgjande dokument som dei også bør ha tilgjengelege under webinaret:

  • Praktiseringsrundskriv for forvaltning av regionale miljøtilskot i jordbruket for Vestland 2020
  • Rundskriv 2020 – 19 frå Landbruksdirektoratet: Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket – 2020

Desse dokumenta og nærare informasjon om RMP i Vestland er å finna på Vestland si tema-side for RMP: www.fylkesmannen.no/vl/rmp.

 

 

Dato:
28. september 2020 09:30 - 11:30
Stad:
Webinar i Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar av RMP i kommunane i Vestland