08.12.2023

12 millionar fordelt til innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane

For 2024 har Statsforvaltaren i Rogaland fordelt 12 millionar kroner til 10 innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane. I denne artikkelen kan du lese om prosjekta som har fått tilskot.


05.12.2023

Utkast til Tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder

Utkast til tiltaksplan for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke villreinområder er ferdig. Planutkastet er nå oversendt til Miljødirektoratet for videre behandling. 


28.11.2023

Parkeringsdekning for ny legevakt: Statsforvalteren trekker innsigelse etter justert planforslag fra kommunen

Statsforvalteren i Rogaland fremmet 18. oktober 2023 innsigelse til detaljregulering for ny legevakt. Årsaken var at parkeringsdekningen er i strid med føringer i områdeplan, og i konflikt med nullvekstmålet for personbiltransport. Nå har kommunen justert planen og vi trekker derfor innsigelsen.


22.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium