Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

08.04.2021

Marit Sundsvik Bendixen er ny fylkesmiljøvernsjef i Rogaland

Bendixen overtar etter May Britt Jensen, som går til kommunedirektør-jobben i Utsira kommune.


08.04.2021

Ferdselsforbod i verneområda

Fleire verneområde i Rogaland har ferdselsforbod, enten i deler av området eller einskilde periodar av året. I desember 2020 blei det føretatt ein nasjonal gjennomgang av alle verneområda i Noreg og ferdselsrestriksjonane knytt til desse. Brot på ferdselsforbodet kan straffast med bøter. Ein kan nå sjå områda med ferdselsforbod i Temakart-Rogaland.


07.04.2021

Arbeid med nasjonalparkar i Rogaland stilt i bero grunna lokalpolitisk motstand

Miljødirektoratet har i dag sendt si faglege vurdering av bevaring av verdifull natur - kategori nasjonalpark til Klima- og miljødepartementet. For Rogaland sin del er dei 3 foreslåtte områda vraka grunna manglande lokalpolitisk aksept. Preikestolen, Viglesdalen og Kvitladalen - Bjordalen blir foreslått utgreia vidare om den lokale aksepten aukar. 


29.03.2021

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Statsforvalteren har gitt høringsuttalelse om Barne- og familiedepartementets forslag til å innføre tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium