Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?

27.01.2021

Digital landbrukskonferanse – Alle vil ha matjorda, men til kva?

Landbrukskonferansen 2021 går i lufta, eller digitalt som mange seier. Annleisåret 2020 lærte oss å sette pris på god og trygg matvareforsyning, og Rogaland leverte. Men kva nå? Vi spør oss, deg og politikarane: Korleis blir framtida for landbruket i Rogaland? Vi må snakke om jordvernet når – alle vil ha matjorda.


26.01.2021

Endring i regler for hjemmeopplæring under Koronaen

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan ungdomsskoler og videregående skoler gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid.

Elevenes beste skal ligge til grunn for skoleeiers vurderinger. Skoleeier får en plikt til å melde fra til Statsforvalteren ved bruk av hjemmeopplæring.


25.01.2021

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for

Statsforvalteren har mottatt henvendelse fra verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Svaret på dette er nei. Et vergemål vil aldri omfatte kompetanse i slike særlige personlige forhold uten særskilt hjemmel i lov.


22.01.2021

Forvaltningsplanar på nett for verneområde

Ein forvaltingsplan er ei praktisk rettleiing som skal bidra til avgjerder og bruk som sikrar verneområde. Med ei ny og offentleg tilgjengeleg innsynsløysning ønskjer me å synleggjere  verneområda: deira naturverdiar og korleis me kan nytta og ta vare på dei.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium