17.04.2024

Barn i fosterheim

Statsforvaltaren får ofte spørsmål som gjeld barn i fosterheim. Vi har laga eit oversyn over ofte stilte spørsmål og svara finn ein i barnehagelova, opplæringslova og barnevernsloven.


17.04.2024

Webinar om Housing First

Tema: Bustader

Webinaret er eit tilbod til kommunar som jobbar etter Housing First-metoden, eller ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden. 

 


09.04.2024

Lovlighetskontroll: Vedtaket om interkommunal kommunedelplan på Forus er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til kommunestyret i Sandnes av 04.09.2023, hvor de vedtok Sandnes sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus.


05.04.2024

Gode rekneskapsresultat for kommunane i Rogaland

Foreløpige KOSTRA-tal for 2023 viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland leverer positive og gode rekneskapsresultat. Samla hadde kommunane i Rogaland eit netto driftsresultat i 2023 i snitt på 5,4 prosent av brutto driftsinntekter. Eit driftsresultat på minimum 1,75 prosent er tilrådd. Snittet for alle kommunane i landet var 0,8 prosent. Av 356 kommunar i Norge leverer heile 157 kommunar eit negativt driftsresultat for 2023. I Rogaland har tre kommunar eit mindre underskot.


05.04.2024

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar tilsyn etter dødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

Bakgrunnen er at eit barn døydde under tannbehandling i narkose denne veka. Helsetilsynet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å vurdera vidare tilsyn etter den alvorlege hendinga.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium