Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2021

Regelverk nydyrking - endringar

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast. Endringa har ikkje tredt i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


Publisert 19.05.2021

Delta på markvandring i småskala grønnsaksproduksjon 8. eller 9.juni

Enten du har erfaring med småskala grønnsaksdyrking fra før eller vurderer å starte opp, kan denne markvandring på Haugalandet og Nord-Jæren være nyttig for deg.


Publisert 31.03.2021

Jordbær i jord - nybegynnerkurs

Fagrådgivere fra Norsk landbruksrådgiving arrangerer webinar for deg som er interessert i dyrking av jordbær. Her vil du få gode råd som gjør arbeidet med jordbær mer interessant, bærekraftig og lønnsomt.   


Publisert 30.03.2021

Landøyda – eit aukande problem i Rogaland

Landøyda er ei svært giftig plante som spreier seg lett dersom ho ikkje blir fjerna. Ein ny avtale tillèt bønder å nedkjempe planten langs fylkesvegar, og no oppmodar vi alle til å både registrere førekomstar av planten og til å sette inn nødvendige tiltak.


Publisert 23.02.2021

Vent litt med gjødslinga!

Dei siste dagane har nok gradestokken fått mange bønder til å tenke på våronna. Vi ber alle om å vente med å køyre ut husdyrgjødsla til jorda er lagleg.


Publisert 10.12.2020

Ferske tal for 2019 om inntekt i jordbruket

I følgje ferske tal frå drifsgranskingar er det store biletet at jordbruksåret 2019 var betre enn 2018, men samstundes blir det registrert nedgang i inntekt for mjølkebønder i Agder og Rogaland.


Publisert 10.11.2020

Eldre spreiearealgodkjenningar kan vere utdaterte

I Rogaland er det lang tradisjon for å godkjenne spreieareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite. Vi anbefaler bøndene og den kommunale landbruksforvaltninga å sjekke statusen for dei eldre godkjenningane. 


Publisert 29.09.2020

Fruktdyrking i område med pærebrann

For fyrste gong blei plantesjukdommen pærebrann funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg i sommar. Alle trea på eit nyplanta felt med eple i Strand kommune måtte fjernast etter vedtak frå Mattilsynet. I tillegg blei pærebrann funne hos to produsentar i Dalane.


Publisert 25.09.2020

Sirkulærøkonomi på sitt beste

Landbruket har gode føresetnader for å bli ei reindyrka ressursnæring, der ordet avfall er sletta frå vokabularet. Ressursane går inn i nye økonomiske kretsløp med ny verdiskaping. Reve Kompost AS har dette som forretningsidé


Publisert 24.09.2020

Regenerativt landbruk – Forskning og kunnskapsløft om karbonbinding i landbruk

Rogaland Bonde- og smårbrukarlag har satt i gang med nytt prosjekt om regenerativt landbruk «Mold som naturbygger og klimaløsning».