Ny rapport belyser markedshager

Markedshager er på vei opp. Foto: Annabell Pfluger

Den klassiske markedshagedyrkeren er kvinne, selger på Reko og dyrker rundt to mål uten bruk av kjemisk plantevern.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.09.2021

Rapporten slår fast at vi opplever en markant økning av denne driftsformen i senere tid, og at det finns nå markedshager over store deler av Norge. De fleste har flere produksjoner på gården i tillegg til markedshagen.

Salgskanaler

I gjennomsnitt benytter markedshagene seg av tre salgskanaler: Reko-ringer og gårdsutsalg er nevnt oftest, fulgt av levering til kunden og markeder. Rundt 20 prosent leverer til utvalgte kjedebutikker uten å gå via grossistleddet. Over halvparten av de nyoppstartede markedshagene retter sin markedsføringen spesielt mot restauranter.

Usprøytet

I snitt er markedshager i underkant av to mål, flere ønsker å øke til 5-6 mål. Det er veldig få markedshager som bruker kunstgjødsel eller kjemisk plantevern. Men bare rundt halvparten av de erfarne dyrkere er økologisk sertifisert, blant de nyoppstartete har 22 prosent planer om å bli økologisk sertifisert. De fleste som ikke ønsker Debio-godkjenning mener at det tar for mye tid og penger, andre grunner er at det brukes til dels ikke-økologiske såfrø og såjord.

Høy andel kvinner

Blant nyoppstartete dyrkere ligger kvinneandelen på 73 prosent, og blant erfarene dyrker på 60 prosent. Det står i sterk kontrast til det tradisjonelle jordbruket der 84 prosent er menn (Zahl-Thamen og Melås, 2020).

151 markedshager har respondert på spørreskjemaet som ble sendt ut våren 2021. Disse ble delt opp i to grupper: erfarene dyrkere med oppstart før 2020 med 58 respondenter, og 93 respondenter med oppstart fra og med 2020.

Kilde: A. B. Milford, A. Strøm Prestvik, S. Kårstad, sept 2021
Markedshager i Norge. NIBIO rapport Nr 153, 2021

Hva er en markedshage?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.