Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.06.2024

Hagl har gitt store skadar på epleavlingane

Fruktdyrkarane i Rogaland antar at opptil 80 prosent av epleavlingane er skada etter uveret den siste veka.


Publisert 15.05.2024

Webinar om metodar for avfukting i veksthus

Alle interesserte er invitert til webinar om avfuktingsmetodar i veksthus 29. mai kl. 12.00-14.30. 


Publisert 25.04.2024

Mattilsynet føreslår å avslutta bekjemping av pærebrann i Rogaland

Mattilsynet har sendt på høyring eit forslag til endring av regelverket for tiltak mot pærebrann. Tilsynet føreslår å avslutta bekjemping av skadegjeraren i Rogaland. 


Publisert 01.03.2024

Fagskole for frukt og bær

Dette er et tilbud for deg som interesserer deg for, eller jobber innen frukt – og bærnæringen.


Publisert 22.02.2024

Webinar om bruk av biogass i veksthus

Meld deg på webinar om bruk av biogass i veksthusproduksjon fredag 15. mars! 


Publisert 28.12.2023

Pærebrann påvist i 15 nye kommunar i 2023

Plantesjukdommen pærebrann spreier seg, og i 2023 blei smitte oppdaga i ei rekke nye kommunar langs kysten. I Rogaland blei bakterien funne for fyrste gong i Sauda, Kvitsøy og Utsira i år. 


Publisert 09.11.2023

Mentorordning i landbruket - søk innen 1. desember

Er du heilt fersk bonde, eller skal du kanskje starta med ein heilt ny produksjon eller tilleggsnæring. Da er det jo kjekt å kunne spør nokon som allereie har gjort seg erfaringer om kva som er lurt og mindre lurt i ein slik prosess. 


Publisert 17.10.2023

Ny dato! Webinar om bruk av varmepumper i veksthus

Arrangement 18.oktober utgår, ny dato er 2.november! Då er det webinar om bruk av varmepumper i veksthus. Alle gartnarar og andre interesserte er velkomne! 


Publisert 04.10.2023

Webinar om bruk av varmepumper i veksthus

18. oktober er det webinar om bruk av varmepumper i veksthus. Alle gartnarar og andre interesserte er velkomne! 


Publisert 28.06.2023

Dispensasjon frå beitekrav på grunn av tørkesituasjonen

Innmarksbeita i Rogaland er hardt ramma av langvarig tørke og gir lite fôr. Generell dispensasjon frå krav om fôropptak på beite er eit av fleire tiltak som er sett i verk for å avgrense konsekvensane av tørka.