Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.06.2021, Sist endret 28.04.2022

Fjern landøyda!

Planten landøyda er giftig og potensielt dødeleg for storfe og hest. På og ved jordbruksareal bør den fjernast. 


Publisert 22.06.2021

Jordbruksoppgjeret 2021 er landa av Stortinget

Stortinget har behandla og vedteke regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer for 2021–2022. Jordbruksoppgjeret gjeld løyvingar over statsbudsjettets kap. 1150, som i sum blir på 16,9 milliardar kroner i 2022.


Publisert 22.06.2021

Regelverk nydyrking - endringar

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast. Endringa har ikkje tredt i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


Publisert 19.05.2021

Delta på markvandring i småskala grønnsaksproduksjon 8. eller 9.juni

Enten du har erfaring med småskala grønnsaksdyrking fra før eller vurderer å starte opp, kan denne markvandring på Haugalandet og Nord-Jæren være nyttig for deg.


Publisert 31.03.2021

Jordbær i jord - nybegynnerkurs

Fagrådgivere fra Norsk landbruksrådgiving arrangerer webinar for deg som er interessert i dyrking av jordbær. Her vil du få gode råd som gjør arbeidet med jordbær mer interessant, bærekraftig og lønnsomt.   


Publisert 30.03.2021

Landøyda – eit aukande problem i Rogaland

Landøyda er ei svært giftig plante som spreier seg lett dersom ho ikkje blir fjerna. Ein ny avtale tillèt bønder å nedkjempe planten langs fylkesvegar, og no oppmodar vi alle til å både registrere førekomstar av planten og til å sette inn nødvendige tiltak.


Publisert 23.02.2021

Vent litt med gjødslinga!

Dei siste dagane har nok gradestokken fått mange bønder til å tenke på våronna. Vi ber alle om å vente med å køyre ut husdyrgjødsla til jorda er lagleg.


Publisert 10.12.2020

Ferske tal for 2019 om inntekt i jordbruket

I følgje ferske tal frå drifsgranskingar er det store biletet at jordbruksåret 2019 var betre enn 2018, men samstundes blir det registrert nedgang i inntekt for mjølkebønder i Agder og Rogaland.


Publisert 10.11.2020

Eldre spreiearealgodkjenningar kan vere utdaterte

I Rogaland er det lang tradisjon for å godkjenne spreieareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite. Vi anbefaler bøndene og den kommunale landbruksforvaltninga å sjekke statusen for dei eldre godkjenningane. 


Publisert 29.09.2020

Fruktdyrking i område med pærebrann

For fyrste gong blei plantesjukdommen pærebrann funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg i sommar. Alle trea på eit nyplanta felt med eple i Strand kommune måtte fjernast etter vedtak frå Mattilsynet. I tillegg blei pærebrann funne hos to produsentar i Dalane.