Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.08.2022

No er det tid for å fjerne landøyda

Planten landøyda er giftig og potensielt dødeleg for storfe og hest. På og ved jordbruksareal bør den fjernast. 


Publisert 03.06.2022

Jordbruksoppgjeret 2022 til behandling i Stortinget

Stortinget skal behandle regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer for 2022-2022 den 15. juni. Jordbruksoppgjeret er i sum på 10,9 mrd. kroner, medrekna eigen kompensasjon på 2,4 mrd. kroner for kostnadsvekst. Det er gjort viktige grep for jordbruksfylket Rogaland.


Publisert 01.06.2022

Kurs i marknadshage hausten 2022

Skal du drive småskala grønsaksdyrking for sal? Da bør du melde deg på dette 4-dagars kurset!


Publisert 01.04.2022

Handlingsplan for nedkjemping av ugraset landøyda

Landøyda er ein svært giftig plante som er skadeleg for beitande dyr. Fleire aktørar i Rogaland har difor gått saman om ein felles plan for nedkjemping.


Publisert 25.02.2022

Kapasitetsproblem i straumnettet gir vanskar for veksthusnæringa

I delar av Rogaland er det kapasitetsproblem i straumnettet. Det rammar veksthusnæringa. Om lag to tredjedelar av gartneria i fylket ligg i område der kapasiteten i straumnettet no hindrar utvikling.   


Publisert 22.02.2022

Kurs og veiledning i småskala grønnsaksdyrking for deg med eller uten erfaring

Trenger du opplæring eller påfyll innen småskala grønnsaksproduksjon? Det finnes en rekke kurs og veiledere som ligger tilgjengelig digitalt, samt tilbud om fysiske kurs.


Publisert 02.02.2022

Høyring om straumstøtte til jordbruks- og veksthusnæringa

Landbruks- og matdepartementet har lagt ut forslag om mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruks- og veksthusnæringa på høyring.


Publisert 28.01.2022

Søker meir kunnskap om avlingsnivå og fosfornivå i Rogaland

Regionale aktørar i jordbruket har gått saman for å få meir fakta på bordet om avlingsnivå og fosfornivå i Rogaland. Arbeidet kjem som følgje av den stadig pågåande revisjonen av forskrift om organisk gjødsel som har svært store konsekvensar for Rogaland.


Publisert 25.01.2022

Webinar med erfaringsutveksling om småskala grønnsaksdyrking

Erfarene grønnsaksdyrkere viser opptak og forteller om opplegg og løsninger innen fire temaer.


Publisert 21.01.2022

Straumpakke og økonomiske utfordringar i jordbruket

Det er godt kjent at det er økonomiske utfordringar i jordbruksnæringa nå om dagen. I Rogaland rammar det særleg innan husdyrhald og veksthus. Straumpakka frå regjeringa som nyleg blei lagt fram er til god hjelp.