Krisehåndtering og samordning

Oppdatert 13.12.2022

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Statsforvalteren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Statsforvalteren samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Statsforvalteren og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Statsforvalterens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Statsforvalteren myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


Publisert 07.08.2023

Dette bør du gjøre for å sikre deg og verdiene dine best mulig mot uværet Hans

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Ifølge MET vil nedbøren komme som regn og kraftige regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm på 24 timer. Lokalt kan det komme enda mer.


Publisert 07.08.2023

Bruker nødvarsling på mobil for å varsle om ekstremværet «Hans»

I dag vil det bli sendt ut nødvarsling til de som oppholder seg i områder som er påvirket av uværet. Nødvarslingen blir brukt for å særlig nå turister, folk som er på reise i Innlandet og folk som ikke får med seg norske nyheter. I Innlandet er det blant annet mange kommuner med fjellområder der mange turister er på tur i disse dager. Nødvarslingen på mobil hjelper oss å nå fram til disse. Vi samarbeider med politiet og andre statsforvalterembeter om utsendingen av nødvarslingen.


Publisert 06.08.2023

Ekstremværet "Hans": Vær forberedt!

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab. 


Publisert 05.08.2023

Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred i Innlandet

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet gjelder for hele Innlandet.


Publisert 20.07.2023

Statsforvalteren ber om at erstatningsordninger for bruk av skogsmaskiner ved skogbrann revideres

Brannsjefer rekvirere skog- og landbruksmaskiner for å hjelpe til å slokke skogbranner. Dette er en viktig og nødvendig ressurs for effektivt å slokke skogbrann. Skaderekvirert materiell dekkes av brann- og eksplosjonsvernloven, men dette omfatter ikke erstatning for indirekte tap mens man venter på reparasjon eller nytt utstyr.


Publisert 03.07.2023

Kartlegging av midlertidige innkvarteringssteder for flyktninger

Statsforvalterne og kommunene har blitt bedt om å kartlegge midlertidige innkvarteringssteder og boligmasse som kan benyttes hvis det kommer mange flere flyktninger enn det som den ordinære asylkjeden har kapasitet til.


Publisert 29.06.2022

Flomvarsel for Gudbrandsdalen

Det er onsdag meldt om stor vannføring med flom på oransje nivå i nedre deler av Otta og Gudbrandsdalslågen.  Det er noe synkende vannføring i Otta og øvre deler av lågen, men det tar noe lengre tid før vannføringen synker i nedre deler av Gudbrandsdalslågen.

 


Publisert 26.06.2022

Varsel om flomfare, oransje nivå i fjellområder nordvest i Innlandet

NVE varsler om fortsatt flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Innlandet. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal er omfattet av det oransje varselet.. Det kan føre til stengte veier og bruer. NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist o.l Les mer på varsom.no

 


Publisert 06.05.2022

Skogbrannfare og behov for tiltak

Denne uka har det vært 4 skogbranner og 12 markbranner i Innlandet. Det er oransje farenivå for skogbrann, og det ser ut som om regnet uteblir. Kommunene kan selv innføre lokal forskrift med forbud om å gjøre opp ild.


Publisert 29.04.2022

Stor fare for skogbrann i Sør-Norge

DSB og Varsom.no (meteorologisk institutt) advarer om stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare og veldig store områder kan bli berørt.  Vi minner om det generelle forbudet mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.