Krisehandtering og samordning

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Statsforvaltaren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Statsforvaltaren samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Statsforvaltaren og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere eit sentralt samarbeids- og støtteorgan for Statsforvaltaren.

Ved krig har Statsforvaltaren mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


11.01.2021

Slik opererer de datakriminelle - her er rådene som kan hjelpe deg

Flere nasjonale sikkerhetsaktører har kommet med flere felles råd om datasikkerhet etter angrepet hvor datakriminelle krever løsepenger fra Østre Toten kommune.


04.09.2020

- Skriv ut beredskapsplanen på papir - før dataangrepet

Fylkesmannen minner om at dataangrep kan ramme oss alle. I koronatida har kriminelle siktet seg inn også mot store bedrifter og offentlige aktører. Hvis jobb-pc’en din lammes, er det noen forberedelser som kan redde dagen; en beredskapsplan på papir, og at du vet hva du skal gjøre om du ikke har telefon og data.


23.06.2020

Varsel om flomfare, oransje nivå for Mjøsa og Vorma

Varsom.no melder om fare for flom, oransje nivå for Mjøsa og Vorma. Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.

Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

21.06.2020

Varsel om flomfare, oransje nivå i Ottadalen

Varsom.no melder om fare for flom, oransje nivå for Ottadalen og omfatter kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Ringebu, Nord-Fron, Sør-Fron og Øyer. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring først i mindre og mellomstore vassdrag. Vannføringen ventes å øke i de større elvene etterpå.


17.06.2020

Varsel om flomfare, oransje nivå for nedre del av Ottadalen

Varsom.no melder om fare for flom i nedre del av Ottadalen. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i Otta. 


02.06.2020

Varsel om fare for flom i øvre deler av Østerdalen - Oransje nivå

Varsom.no melder om fare for flom i øvre deler av Østerdalen. Årsaken er intens regn (bygenedbør) og snøsmelting.


08.05.2020

Økende flomfare i Gudbrandsdalslågen og Mjøsa

Det kalde været og påfyll av snø i høyfjellet gjør at snøsmeltinga går sakte.


23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 


18.10.2019

Fylkesbereskapsrådet øvde på pandemi

Vi lever i en tid hvor mye skjer. Det er viktig å ha fokus på det utenkelige og ha planer for å håndtere situasjoner som kan oppstå. Det er også viktig å øve og det har fylkesberedskapsrådet gjort.


07.10.2019

Ny abonnementsløysing for naturfarevarsel

Den nye abonnementsløysinga for farevarsel frå varsom.no innheld varsel om alle landbaserte varsel frå Norges Vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt (MET).  I tillegg til flaum og skred gjeld dei nye varsla regnbyger, vindkast, skogbrannfare osv.