Oransje varsel om jord- og flomskred

Oversikt over oransje varsel flom og jordskred
Oversikt over oransje varsel flom og jordskred Foto: Varsom.

Varsom har oppdatert farevarsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken. Det oransje området går fra Gran mot nord-øst i Innlandet, og MET varsler mye nedbør innenfor området i morgen ettermiddag.

Publisert 14.08.2023

Varsel for deler av Innlandet og Viken er oppgradert til oransje nivå for tirsdag. Dette grunnet lokalt mye nedbør og generelt høy vannmetning i bakkenc

Varslingen finner dere her:https://www.varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/527914

Statsforvalteren har i en e-post til kommunene i dag bedt kommunene om å sette seg inn i varslet, samt vurdere tiltak/beredskapsnivå for morgendagen. Merk at varslet forventer flere skredhendelser.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.