Innlandet forbereder seg på ekstremværet

Illustrasjonsbilde møte
Skjermdump fra møte med kommunene og FBR Foto: Statsforalteren i Innlandet.

313 beredskapsaktører fra kommunene og Fylkesberedskapsrådet i Innlandet deltok på et beredskapsmøte nå i ettermiddag. Tema for møtet var situasjonen vi er inne i med uværet «Hans»

Publisert 07.08.2023

Knut Storberget ledet møte og ønsket alle velkommen. Statsforvalteren viste til rådene om hva du bør gjøre for å sikre deg og dine verdier mot uværet Hans som ligger på Statsforvalterens hjemmeside. Storberget sa også at det aldri er for sent å rense en stikkrenne eller takrenne. Det er heller ikke for sent å sent å ta vare på de som sitter alene og kanskje trenger en telefon eller et besøk. Storberget mente at vi sammen er godt rustet til å møte det som kommer. Han ønsket spesielt velkommen til justisminister Emilie Enger Mehl for at hun tok seg tid til å delta på møte.

Nødvarsel tatt i bruk for første gang i Innlandet

I dag ble det bli sendt ut nødvarsling til de som oppholder seg i områder som er påvirket av uværet. Nødvarslingen blir brukt for å særlig nå turister, folk som er på reise i Innlandet og folk som ikke får med seg norske nyheter. I Innlandet er det blant annet mange kommuner med fjellområder der mange turister er på tur i disse dager. Nødvarslingen på mobil hjelper oss å nå fram til disse. Vi samarbeider med politiet og andre statsforvalterembeter om utsendingen av nødvarslingen

Varselet ble sendt ut på norsk og engelsk/tysk. Vi har avdekket en feil som gjør at lenken ikke virker, men tekstvarselet er tydelig på farene ved ekstreme regnbyger og gir info som gjør at utlendinger kan oppsøke info og evt hjelp.

Det ser ut til at det kan være noe overlapping i distribusjonen som gjør at noen får flere varsler og noen kanskje ingen. Dette systemet er nytt og vi registrerer tilbakemeldingene vi får og bringer de videre til de som drifter systemet.

Meterologisk institutt

Så langt i dag har det vært ganske kraftig regn i Oslo og Viken som snart nå treffer Innlandet. Områdene vest for Mjøsa og nordover har fått mest nedbør. Nå kl. 16 kommer det noen byger i Sverige som kommer inn over Innlandet. Siste prognose viser at det blir mest nedbør rundt Mjøsa og vestover, opp mot 80 mm. På onsdag vil nedbøren trekke mot vest.

NVE

Varslet rødt nivå for flom og jordskred i Innlandet. Ventes å være den kraftigste vi har sett de siste 25 årene. I dag ble det oppdatert varsel for flom til å omfatte også Lesja og Skjåk. Forventer oversvømmelser og erosjonsskader i elver og bekker. Må påregne at dette vil føre til stengte veger og bruer som vil få utfordringer pga flom.

NVE har laget en del faresonekart som de anbefaler kommunene å gjøre om de allerede ikke har gjort dette.

Områdene sør og vest for Mjøsa er mest utsatt. Det er fortsatt lite å sammenligne hendelsen med. Frem til kl. 11 i dag har det vært registrert 15-20 mm, men venter neste døgn opp til 100 mm med store bygeaktiviteter. Må forvente skade på infrastruktur og det kan komme skredhendelser som kan gå ut over kritisk infrastruktur.

Justisministeren roste innsatsen som er gjort og som gjøres

Justisminister Emilie Enger Mehl roste innsatsen som er gjort og gjøres hos alle instanser. Hun syntes det var positivt med bred omtale som har gjort at flere av innbyggerne har fått øynene opp for hva de kan gjøre selv. Justisdepartementet følger situasjonen tett og har løpende kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB vil også gjennomfører samordningskonferanser for å få best mulig samordning. Fra i morgen vil JD også iverksette situasjonsrapportering fra alle departement. Sivilforsvaret har høy beredskap og kan bidra ved behov. Beredskap for nødnett er styrket. Mehl nevnte også nødvarselet som ble sendt ut i dag. Systemet ble tatt i bruk i vår og det er viktig å trekke erfaringer for bruk av dette. Hun ønsket alle lykke til og takk for innsatsen.

Innlandet fylkeskommune

Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen er i høyeste beredskap. De har jevnlig kontakt med Statens vegvesen. Foreløpig lite hendelser på fylkesvegnettet, men under møtet ble det rapportert om to hendelser og et par til som kan bli stengt ganske fort. Det er mange veger i Innlandet. Vi må være forberedt på at veier blir stengt og at det ikke blir mulighet til å komme seg gjennom dalen. Fylkeskommunen vil ha tett kontakt ut mot kommunene når det gjelder hvilke veier som må prioriteres.

Alle i beredskap

Politiet har styrket operasjonssentralen og er forberedt på at det kan bli bruk for ekstraressurser. Sivilforsvaret har også forberedt seg på innsats og er allerede ute med folk på Hadeland nå. Røde kors har satt stab og er klar til innsats. NHO har tett kontakt med sine bedrifter. NKOM har satt gul beredskap og bedt tilbyderne om å ha lav terskel for å varsle om utfall. Hvis mobilnettet faller ut vil heller ikke befolkningsvarslingen fungere. Når det gjelder strøm så meldte Elvia at det foreløpig er få hendelser i strømnettet, men de har også satt beredskap og overvåker situasjonen. Staten vegvesen

Bekymring for stor vannføring i Gudbrandslågen og Finna

Ringebu kommune var bekymret for hva som skjer hvis Gudbrandsdalen bli så stor at den går over E6 ved Fåvang. Omkjøringsvegene er ikke optimale her. Vågå kommune var bekymret for elva Finna som går gjennom sentrum i Vågå. De vurderer å evakuere deler av Vågå sentrum.

Statsforvalteren i beredskap

Alle beredskapsaktøren ble informert om at Statsforvalteren har satt stab og at terskelen for å kontakte oss er lav. Statsforvalteren ber om situasjonsrapporter ved hendelser og dersom kommuner eller andre regional etater har behov for bistand eller samordning