Viktig melding til brukere av planoverganger på Rørosbanen

Foto: Pixabay.

Som følge av at Dovrebanen fortsatt er stengt vil det nå bli mer trafikk en vanlig på Rørosbanen. Bane NOR ber brukere av planoverganger om å være årvåkne og følge ringerutiner der de finnes.

 

Publisert 12.08.2023, Sist endret 12.08.2023

Rørosbanen har en rekke planoverganger, mange av dem usikrede overganger på private veier. Bane NOR oppfordrer sterkt brukerne av planoverganger om være årvåkne og følge ringerutiner der de finnes.

– Vi vet at naboene til Rørosbanen forholder seg til rutetider og at de dermed vet når toget vanligvis kommer. Dovrebanen er fortsatt stengt, og som følge av det vil mange godstog komme utenfor de vanlige rutene på Rørosbanen, og de øker i antall. Vi ber alle om å være forsiktige, framholder presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane NOR.

For evt. spørsmål, kontakt Bane NORs pressevakt på telefon 91 65 65 65

Kontaktpersoner