Ekstremværet "Hans" er ikke over!

Ekstremværet "Hans" har satt Lobygda i Nord-Aurdal under vann.
Ekstremværet "Hans" har satt Lobygda i Nord-Aurdal under vann. Foto: Ivar Svensson.

Ekstremværet "Hans" fortsetter med rødt farevarsel til onsdag, og det forventes fortsatt store mengder nedbør mange steder i Innlandet. Alvorlige hendelser vil intreffe, så befolkningen bes om å holde seg i ro.

Publisert 08.08.2023

Statsforvalteren i Innlandet har fått inn rapporter fra kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om mange evakuerte og omfattende skader på infrastruktur i fylket. Fremover vil været gi seg på noen steder, men så kommer det igjen og på nye steder. Befolkningen oppfordres til å ikke bevege seg på de områdene det er utfordrende. Ikke belast veinettet og kollektivtransport mer enn nødvendig er oppfordringen fra Fylkesberedskapsrådet som hadde møte med kommunene i Innlandet klokken 16:00 i ettermiddag.

Det har falt opp til 70mm til 80mm enkelt steder i Innlandet, og fremover er det vest for Mjøsa som vil få de største regnbygene slik det ser ut nå. Så langt er det vest for Mjøsa, Valdres og Midt- og Nord-Gudbrandsdal som er de mest berørte områdene i Innlandet. Det er over hundre evakuerte og forventes flere i løpet av dagen i Valdres og Gjøvikregionen. Det er stort press på veginfrastruktur, og helsetjenesten i kommunen er størst truet av manglende vegforbindelser.

Stengte veier og toglinjer

Fylkeskommunen vurderer kollektivtilbudet kontinuerlig ettersom veier blir stengt. Det har vært over 50 stengte veier i Innlandet så langt. En fullstendig overikt er vanskelig å ha til enhver tid. Vi henviser til vegvesen.no for informasjon om hvilke veger dette gjelder. Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen er berørte togstrekninger. Mange bussruter er helt- eller delvis kansellert. 

Oversvømmelse på Jaren stasjon
Slik ser det ut på Jaren stasjon etter uværet "Hans". Foto: Karoline Berven, Gjøvik kommune.

Fortsatt høy beredskap

Det er tredje dag på rad der Fylkesberedskapsrådet og kommunen møtes for å koordinere og orientere om situasjonen sammen med sentrale aktører. Gode forberedelser og godt beredskapsarbeid har hindret at vi har fått alvorligere hendelser. Flere kommuner og beredskapsaktører har tatt til ordet og er svært glade for at det ble slått skikkelig alarm fra Statsforvalteren i Innlandet allerede i går.

Fremover har MET (Metrologisk institutt) forlenget rødt farevarsel til onsdag klokka 10.00 og varsler store lokale forskjeller i nedbørsmengde. Bygeværet vil fortsette og vil være mest utfordrende vest for Mjøsa. 

Uværet kan få konsekvenser også i tida framover p.g.a. vannmettet grunn, stor vannføring, ustabile grunnforhold, flom og raspotensiale. Potensielt kan det få konsekvenser for strømnettet, men det er ikke registrert store utfall av ekom. Sivilforsvaret, frivillige redningsmannskap (Røde kors, Norsk Folkehjelp m.fl) er i beredskap og bistår der det trengs. Det kan få konsekvenser for bedrifter fordi det kan være vanskelig å komme seg på jobb. Entreprenører er i beredskap. 

Råd til befolkningen

Det er fortsatt ventet store nedbørsmengder enkelte deler av Innlandet som følge av ekstremværet Hans. Se nettstedene til Meteorologisk institutt (MET) og NVE for farevarsler.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.

Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Rådet om å unngå å reise i de flom- og rasutsatte områdene gjelder fortsatt. Det gjelder særskilt Hadeland, vest for Mjøsa og Gudbrandsdalen.

Elvebredder og vannkanter, når vannet trekker seg tilbake, de kan være erodert og dermed farlige å gå utpå. Unngå dette!

Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder. Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp.

Ta en ekstra telefon og vis omsorg til de som sitter alene!