Vent med tungtransport til «Hans» er over

Illustrasjonsfoto lastebiler
Lastebiler på rekke Foto: Gregor/Pixabay / Pixabay.

Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen om å vente med transport som ikke er helt nødvendig til situasjonen på vegene i Innlandet har blitt mer normal.

Publisert 09.08.2023

Onsdag ettermiddag er ca. 115 fylkesveger og mange av riksvegene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter uværet «Hans». Trafikk av store lastebiler kan ødelegge de vegene som fortsatt er åpne.

Vent til dette har bedret seg

- Nå er riksveg 25 i kombinasjon med fylkesveg 26 gjennom Trysil og Engerdal den eneste åpne ruta for trafikk mellom Østlandet og Trondheim. Disse vegene tåler ikke den tungtrafikken som til vanlig går på riksveg 3 og E6, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Fylkesveg 30 er åpen for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Et punkt i Rendalen er delvis stengt, der blir trafikken dirigert manuelt.

Kun nødvendig transport

- Vi ber transportørene om å kun gjennomføre transportoppdrag som er helt nødvendige i den situasjonen vi er i. Dette gjelder alle veger som er åpne for trafikk i Innlandet nå, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

- Med nødvendig transport mener vi frakt av gods som bidrar til å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. All annen tungtransport bør vente til denne situasjonen har roet seg, sier fylkesberedskapsleder Asbjørn Lund. 

- Vogntog som kjører på vegene i Innlandet nå, kan bli stoppet og bli omdirigert eller må snu, fordi det stadig oppstår nye og potensielt farlige situasjoner. Det er umulig å ha full oversikt. Dette har med trafikksikkerhet å gjøre, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Jobber med å sikre og åpne

- Vi har vært i kontakt med Norges Lastebileierforbund i Innlandet, som er innforstått med situasjonen og har videreformidlet denne henstillingen til sine medlemmer. Det setter vi stor pris på, sier samferdselssjefen.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har alt tilgjengelig materiell og personell ute for å stenge og sikre vegstrekninger der det går ras eller oppstår flom. Likevel kan det oppstå farlige situasjoner der veger er skadet av flomvann.

- Vi har mange folk ute, men det skjer så mye, på så mange steder samtidig, at det kan ta tid å komme fram til nye skadesteder. Selv om vi åpner etter hvert, der det er mindre skader, vil det ta lang tid å få reparert hele vegnettet, sier Aud M. Riseng.

Kontaktpersoner