Folk bør holde seg hjemme

Illustrasjonsbilde på flom på veg
Oversvømt veg

Politiet, Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune oppfordrer alle som ikke må ut på fylkesvegene i den vestlige delen av Innlandet til å holde seg hjemme. Av hensyn til samfunnssikkerheten er det viktig å ha minst mulig trafikk på flom- og rasutsatte veger, er budskapet fra de tre etatene mandag kveld.

Publisert 07.08.2023

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvalteren i Innlandet, stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt og samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune er krystallklare på at oppfordringen om å holde seg hjemme det nærmeste døgnet er viktig.

- Det er noen som må ut å kjøre, for eksempel nødetater, de som arbeider med drift av vegene og ansatte i kommunenes hjemmetjenester. Det er viktig at de kommer seg fram, sier fylkesberedskapssjefen.

Stabssjef Teigen i Politiet understreker også at det bør være minst mulig trafikk på vegene nå, for å unngå trafikkulykker som kan hindre nødvendig trafikk, og av hensyn til trafikantenes egen sikkerhet.

Alt tilgjengelig personell ute på vegene

- Fylkeskommunen har alt som er tilgjengelig av anleggsmaskiner og personell ute på vegene, først og fremst i tidligere Oppland, for å avdekke skader og stenge trafikkfarlige veger. Men nå som det blir mørkt, kan det bli vanskelig å oppdage skader, særlig der vegen er undergravd, sier samferdselssjefen».