Ukraina-krisen

Foto: Pixabay.

Krigen i Ukraina: Her finner du viktige lenker til nettsider og nyheter for kommuner, frivillige og andre som blir berørt av situasjonen.   

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Deler av krisestaben som ble etablert i forbindelse med koronasituasjonen blir opprettholdt. Vi fortsetter den gode, løpende kontakten med kommunene, som har en del spørsmål relatert til situasjonen i Ukraina.


Publisert 27.01.2023

Kommunene i Innlandet bosatte over 2500 flyktninger i 2022

Flere kommuner tok imot flere enn det de ble anmodet om å gjøre.  De største kommunene har naturlig nok bosatt flest, men alle kommunene har gjort en formidabel innsats!


Publisert 06.07.2022

Over 1000 flyktninger bosatt i Innlandet

De aller fleste kommunene i Innlandet har allerede bosatt Ukrainere, og alle kommunene har avtaler om bosetting innen rimelig tid.


Publisert 15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


Publisert 13.06.2022

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget vedtatt midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Lovendringene trer i kraft fra 15.06.2022, og oppheves senest 1.7.2023.


Publisert 29.05.2022

Statsforvalteren møtte flyktningkoordinatorer i Nord-Gudbrandsdalen

Tema for møtet var å diskutere mottak og integrering av flyktninger i regionen. Regionen har vedtatt å bosette over 200 flyktninger de neste årene, og har så langt fått 25 nye innbyggere. Det er også to akuttmottak i regionen. 


Publisert 13.05.2022

Bruk av ukrainske flyktninger med helsefaglig kompetanse som ressurs

Statsforvalteren får stadig spørsmål om ukrainsk helsepersonell kan bruke sin utdannelse i Norge. Her er en oversikt over hvor det finnes oppdatert informasjon. 


Publisert 13.05.2022

Viktig informasjon til helsepersonell som gir helsehjelp til flyktninger

I saken omtales to viktige tema for de som gjennomfører tuberkulose-screening og legemiddelhåndtering til flyktninger fra Ukraina.


Publisert 07.04.2022

Innlandet får registreringspunkt for flyktninger

Etter påske vil det bli mulig for flyktninger å registrere seg hos politiet i Innlandet. Det ble orientert om i Statsforvalterens møte med kommunene og Fylkesberedskapsrådet, der målet er å samordne innsatsen og forberede samfunnet best mulig på flyktningeinnsats.


Publisert 25.03.2022

Foreslår tiltak for sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere

– Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre i dagens pressekonferanse.


Publisert 23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.