Ukraina-krisen

Foto: Pixabay.

Krigen i Ukraina: Her finner du viktige lenker til nettsider og nyheter for kommuner, frivillige og andre som blir berørt av situasjonen.   

TIRSDAG 08.03.2022 15.07, SIST ENDRET 05.05.2022 10.16

Deler av krisestaben som ble etablert i forbindelse med koronasituasjonen blir opprettholdt. Vi fortsetter den gode, løpende kontakten med kommunene, som har en del spørsmål relatert til situasjonen i Ukraina.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 13.05.2022

Bruk av ukrainske flyktninger med helsefaglig kompetanse som ressurs

Statsforvalteren får stadig spørsmål om ukrainsk helsepersonell kan bruke sin utdannelse i Norge. Her er en oversikt over hvor det finnes oppdatert informasjon. 


Publisert 13.05.2022

Viktig informasjon til helsepersonell som gir helsehjelp til flyktninger

I saken omtales to viktige tema for de som gjennomfører tuberkulose-screening og legemiddelhåndtering til flyktninger fra Ukraina.


Publisert 07.04.2022

Innlandet får registreringspunkt for flyktninger

Etter påske vil det bli mulig for flyktninger å registrere seg hos politiet i Innlandet. Det ble orientert om i Statsforvalterens møte med kommunene og Fylkesberedskapsrådet, der målet er å samordne innsatsen og forberede samfunnet best mulig på flyktningeinnsats.


Publisert 25.03.2022

Foreslår tiltak for sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere

– Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å sikre at kommunene er rustet til å ta imot ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre i dagens pressekonferanse.


Publisert 23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.


Publisert 21.03.2022

Tolking må skje i forsvarlige former

Det forventes et stort behov for tolking knytta til flyktningsituasjonen. Ny tolkelov gir retningslinjer for dette. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal tolkemyndighet og har gode råd å gi.


Publisert 18.03.2022

Kommunene får dekket kostnader for Ukraina-flyktninger i private hjem

Regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommunale tjenester. Kommuner som ønsker å delta i den frivillige ordningen, får tilskudd fra UDI.   


Publisert 18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


Publisert 16.03.2022

Daglig, ordinær helsehjelp til ukrainske barn kan gis med samtykke fra én forelder

Nå kommer mange ukrainske barn til Norge. For å ta ivareta helse- og omsorgsbehov hos disse, vil én forelder kunne samtykke til helsehjelp i de aller fleste tilfeller.


Publisert 15.03.2022

Kjæledyr fra Ukraina skal kontrolleres av Mattilsynet

Alle dyr som kommer til Norge sammen med ukrainske flyktninger må registreres og kontrolleres av Mattilsynet. Dette gjør de for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands.