Kommunene i Innlandet bosatte over 2500 flyktninger i 2022

Illustrasjonsfoto: Fra et vindu på Røyslimoen skole
Illustrasjonsfoto: Fra et vindu på Røyslimoen skole Foto: Karianne Stordal.

Flere kommuner tok imot flere enn det de ble anmodet om å gjøre.  De største kommunene har naturlig nok bosatt flest, men alle kommunene har gjort en formidabel innsats!

Publisert 27.01.2023

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet kommunene i Innlandet om å bosette 2790 flyktninger i 2022. For 2023 har de bedt om at kommunene tar imot 2775, altså litt i underkant av anmodningen for 2022. Kommunene har frist ut denne måneden med å svare opp anmodningen, men noen har bedt om utsettelse for å få tid til politisk behandling av vedtaket.

Kommunene må regne med å gjøre en like stor innsats med bosetting i 2023 som i fjor.

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

På hjemmesiden til IMDi kan du lese mer om bosetting av flyktninger. Her kan du også se hvor mange flyktninger hver enkelt kommune i Innlandet tok imot i 2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner