Evaluering etter uønskede hendelser

Her kan du finne veiledere, råd og tips til evaluering etter uønskede hendelser.

For evaluering etter øvelse - se Evaluering etter øvelse.


Publisert 21.10.2022

Vi må forberede oss på å være uten strøm i korte perioder

Statsforvalteren i Innlandet publiserer nå evalueringsrapporten etter uværet i Innlandet 19.-20. november 2021. Den viser at det er nødvendig å forberede seg på bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon. Det gjelder det offentlige, men egenberedskapen i befolkningen er også viktig.


Publisert 15.11.2021

Evaluering Covid-19 DSB mal for kommunene

Alle kommuner skal evaluere krisehåndteringen under koronapandemien.  DSB og Helsedirektoratet har lagd en mal kommunene kan bruke.


Publisert 12.06.2020

Mal for evaluering av covid-19

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Formålet med evaluering er å lære av kriser og hendelser.  Malen gir tips på temaer og problemstillinger som DSB mener er viktig å belyse.


Publisert 24.04.2019

Skogbrann og tørke 2018 - Evalueringsrapport

Sommeren 2018 var det tørreste og varmeste på mange år. Flere steder i Oppland gikk det over 100 dager uten at det kom noe nedbør. Dette førte til stor skogbrannfare, tørkeutfordringer for landbruket og vannmangel enkelte steder. Det er nå laget en evalueringsrapport på håndteringen av denne situasjonen


Publisert 08.04.2019

Evalueringsrapport etter flaumen i Skjåk kommune i 2018

Fylkesmannen i Innlandet har i samarbeid med Skjåk kommune laga ein evalueringsrapport i samband med akuttfasen av flaumhendinga i Skjåk kommune 14. og 15.oktober 2018