Vi må forberede oss på å være uten strøm i korte perioder

Etnedal - berørt skogsområde

Statsforvalteren i Innlandet publiserer nå evalueringsrapporten etter uværet i Innlandet 19.-20. november 2021. Den viser at det er nødvendig å forberede seg på bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon. Det gjelder det offentlige, men egenberedskapen i befolkningen er også viktig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2022

Uværet i Sør-Norge 19.-20. november førte med seg kraftig vind som blåste trær over ende og førte til at flere strøm- og fiberkabler falt ned. Det ga en rekke kraftutfall og påvirket også Telenors, Telia og Ice mobilnett i deler av Innlandet, Vestfold, Telemark og Viken.

Evalueringen viser at det er nødvendig å forberede seg på bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon. Slikt bortfall kan ha mange årsaker, men konsekvensene er de samme. Dette krever forebygging og forberedelser fra statlige, regionale og kommunale myndigheter. Alle nivåer fra befolkningen til regjeringen må ha gode planer for hva man skal foreta seg før, under og etter en hendelse som rammer kritisk infrastruktur.

Egenberedskap er viktig

Selv om offentlige myndigheter vil ha planer og jobbe med å trygge befolkningen best mulig, er det nødvendig at egenberedskapen styrkes. Dette betyr at folk må ha tilstrekkelige lagre av mat og utstyr for å klare seg selv noen dager og være mentalt forberedt.

Det vil si at alle har tenkt igjennom hva det betyr å ikke ha kontakt med omverdenen, og hva man skal foreta seg om man trenger øyeblikkelig hjelp. Å øke robustheten i samfunnet, enten det gjelder styrking av kritisk infrastruktur eller at den enkelte innbygger er bedre rustet til å stå i kriser, vil øke både krisehåndteringsevnen og totalforsvaret i Norge.