Krisekommunikasjon

Hver virksomhet har sin egenart og må derfor utarbeide egne planer for krisekommunikasjon. En plan for krisekommunikasjon skal beskrive hvordan planen er forankret og koblet til virksomhetens øvrige kriseplanverk, samt ha en oversikt over roller og ansvar til viktige bidragsytere.

Det noen temaer som bør gå igjen i alle slike planer.Som et minimum bør planen inneholde:

  • mål og prinsipper for virksomhetens krisekommunikasjon
  • ansvar, roller, funksjoner og oppgavefordeling for alle som skal jobbe med krisekommunikasjon
  • ansvar og roller til viktige bidragsytere, eks. sentralbord og personalavdeling
  • kommunikasjonsstabens organisering i forhold til resten av kriseorganisasjonen
  • hvem som skal være talspersoner overfor mediene
  • definerte målgrupper og kanaler for å nå disse
  • hvilke andre virksomheter man bør samordne og koordinere med vedrørende kommunikasjonsprodukter
  • teknisk utstyr, stabslokale og alternative møtesteder
  • vaktplaner og turnus, samt hvem som har kompetanse og opplæring til eventuelt å kunne bistå kommunikasjonsstaben i deres oppgaver
  • bakgrunnsinformasjon som kan forberedes i forkant (eksempelvis foto, kart, statistikk, grafikk)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.