Ekstremværet "Hans" - råd til befolkningen fremover

Fra Tangen ferjekai ved Bjoneroa under ekstremværet Hans. Det er gått et jordras ut mot ferjeleiet.
Søndre Land er hardt rammet av "Hans". Fra Tangen ferjekai ved Bjoneroa. Foto: Ellen Sagengen.

Selv om regnet og været roer seg, er farene ikke over. Flomtoppene er ikke nådd og rasfaren er fortsatt stor. Følg rådene under, så unngår vi farlige situasjoner.

Publisert 09.08.2023

Ekstremsituasjonen i Innlandet er ikke over. Det kommer fortsatt nedbør, og det foretas evakueringer, veier og baner er stengt, elektronisk kommunikasjon og strøm faller ut flere steder og flom og rasfaren er fortsatt stor. Vest-Oppland og Gudbrandsdalen er særlig rammet, sammen med de store elvene og sideelvene. Beredskapsaktører jobber på spreng for å rette opp og minske skader mest mulig. Det er nå ekstra viktig at alle bidrar og tar forhåndregler og ikke beveger seg i terreng som potensielt er farlig. Under følger flere råd til hele befolkningen:

  • Ikke reis unødvendig og ikke inn i berørte områder.
  • Sikre deg selv og de rundt deg.Ta en telefon til naboen eller noen som sitter alene.
  • Flomtopper vil komme i Mjøsa, Glomma og sideelver. Sikre dine eiendeler og forebygg mot flom der det er nødvendig.
  • Ustabile masser kan være mange steder og utgjøre en fare i tillegg til vannet. Ikke gå ut mot flomvoller, elvebredder, veier og stier som kan være undergravd.
  • Alle barn har fortsatt skoleferie og mange er hjemme alene. Pass godt på barna og ha klare regler for hvor det er lov å bevege seg.
  • Vann kan bli forurenset, så følg med i på din kommunes hjemmeside for oppdatert informasjon om dette.
  • Still opp som frivillig hvis du blir spurt og har mulighet.

Fortsatt økt beredskap

Det er fjerde dag hvor Fylkesberedskapsrådet møter kommuner og beredskapsaktører for å orientere om hendelser, samordne seg og for å avdekke behov og finne ut hvem som har ressurser til å hjelpe hvem.